Spelvoorwaarden prijsvraag gratis kaarten voor de Vakantiebeurs

1: Deze prijsvraag wordt georganiseerd door de website WintersportFrankrijkGids.nl in samenwerking met VNU Exhibitions/Vakantiebeurs. Start- en einddatum worden op een later tijdstip bekendgemaakt, maar kunnen zonder opgaaf van reden eerder beëindigd worden.

2: Deelname is gratis en staat open voor iedereen in Nederland die 18 jaar of ouder is.

3: Deelname aan de prijsvraag is geheel vrijwillig en verplicht deelnemer op geen enkele wijze tot welke aankoop dan ook.

4: Elke deelnemer mag slechts een keer meedoen.

5: Om voor een van de gratis kaarten in aanmerking te komen, dienen deelnemers onze Instagram-pagina te volgen en ons daarvan een mail te sturen. Inzendingen waarvan de deelnemer onze Instagrampagina niet heeft geliked en/of dat niet heeft gemaild, zijn van deelname uitgesloten. Het mailingbestand van WintersportFrankrijkgids.nl is hiervoor bindend.

6: Deelnemers aan de prijsvraag mogen zichzelf abonneren op de gratis nieuwsbrief van WintersportFrankrijkGids.nl, maar zijn daartoe in geen enkel opzicht verplicht. Zij kunnen zich te allen tijde hiervan afmelden door te klikken op de afmeldlink die onderaan in elke nieuwsbrief staat. Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig, maar nooit meer dan zes keer per jaar.

7: Door deelname aan de prijsvraag stemmen deelnemers er automatisch mee in dat hun naam en mailadres kan worden doorgegeven aan VNU Exhibitions/Vakantiebeurs. VNU Exhibitions/Vakantiebeurs kan deze gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. We geven deze gegevens echter alleen door als VNU Exhibitions/Vakantiebeurs ons daar om vraagt. Zelf bewaren we de mailgegevens 1 jaar, dit om te voorkomen dat iemand toevallig jaren achtereen wint.

8: Prijswinnaars ontvangen automatisch bericht en een kaartcode. Daarmee kunnen ze via de site van de Vakantiebeurs voor beursbezoek een digitale entreekaart aanschaffen.  Correspondentie over de uitslag is niet mogelijk. Per winnaar wordt slechts 1 entreekaart voor de Vakantiebeurs 2018 verstrekt. Inwisselen voor geld of goederen is niet mogelijk. WintersportFrankrijkGids.nl is niet aansprakelijk voor foutief ingevoerde of niet-werkende codes.

9: WintersportFrankrijkGids.nl en VNU Exhibitions/Vakantiebeurs zijn op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor enigerlei schade die mogelijk uit deze actie voortvloeit. WintersportFrankrijkGids.nl en VNU Exhibitions/Vakantiebeurs zijn ook niet aansprakelijk voor eventuele vertraging of fouten in de toezending van kaarten.

10: Organisator behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende seelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens organisator of derden. Organisator behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemer. Over de uitslag van de actie kan niet gecorrespondeerd worden. Indien er om enige redenen een geschil ontstaat tussen een deelnemer en organisator, is het oordeel van laatstgenoemde bindend.

11: Organisator is op geen enkele manier aansprakelijk voor welke aanvullende kosten die een bezoek aan de beurs met zich meebrengt. Organisator is ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade in welke vorm en aard dan ook die voortvloeit uit deelname aan deze prijsvraag.

12. Deelname aan de prijsvraag impliceert dat u deze spelvoorwaarden gelezen heeft en er mee akkoord gaat. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Heeft u vragen over deze voorwaarden? Mail de redactie van WintersportFrankrijkGids.nl via het contactformulier.

Deel dit met je vrienden!